PREDAJ a ROZVOZ NEPRERUŠENÝ!

Vodiči sú vybavení ochrannými prostriedkami.
Produkty sú dezinfikované.